Thursday , April 25 2024

Avocat Brasov

Avocat Brasov

Profesia de Avocat Brasov este reglementata de o legislatie specifica. Numele si calitatea detinuta de avocat se vor mentiona in Tabloul Avocatilor din baroul din care face parte. In fiecare an, pana la data de 15 ianuarie, acest tablou va fi actualizat. Tabloul avocatilor va cuprinde mai multe elemente de identificare privitoare la avocatii inscrisi.

Aceste date sunt: numele si prenumele, atat ale avocatilor stagiari cat si cele ale avocatilor definitivi. Vor fi mentionate toate formele de execitare ale profesiei avocatilor inscrisi in tablou. Vor fi mentionate cabinetele asociate, societatile civile profesionale, precum si societatile profesionale cu raspundere limitata.

Avocat BrasovUn Avocat In Brasov isi va exercita profeia in una dintre formele de exercitare mentionate anterior. In Tabloul Avocatilor se vor face mentiuni inclusiv cu privire la situatiile de intrerupere a activitatii avocatilor respectivi, dar si cu privire la cazurile de incetare a exercitarii profesiei de avocat. Se vor face si alte mentiuni, care se considera relevante la momentul intocmirii tabloului anual.

Citeste si...

Schimbare Baterie Telefon Brasov

Schimbare Baterie Telefon Brasov

Cum sa evitati o schimbare baterie telefon Brasov pentru iPhone? Unii utilizatori de iPhone sunt …

Close